Dominik Dhollander

Professional Certified Coach

Mijn professionele reis ging al op jonge leeftijd van start, dit door de scheiding van mijn ouders toen ik vijf was, een gebeurtenis die mijn leven transformeerde, zij het op een manier die wellicht anders is dan men op het eerste gezicht zou vermoeden.

Voor mij betekende het een positieve verandering. Mijn vader vond zijn levenspartner, met wie hij tot op de dag van vandaag gelukkig is, en mijn moeder herdefinieerde haar leven na de breuk, waardoor ze steeds dichter bij haar essentie kwam en uiteindelijk opnieuw geluk vond met een andere partner. Die zoektocht naar essentie heeft ook mijn leven beïnvloed.

Mijn moeder evolueerde van een sturende moeder naar iemand die naar haar kinderen luisterde en hen inspraak gaf, in de mate van het mogelijke. Haar betrokkenheid bij persoonlijke ontwikkeling en coaching zorgde ervoor dat ik altijd het gevoel had van een veilige haven, waar alles besproken kon worden als dat nodig was. Dit was precies wat ik, als opgroeiend en zoekend kind, nodig had.

Het lag voor de hand dat ik, toen ik moest beslissen over mijn verdere studie, iets wilde doen in de richting van coaching of werken met mensen. Mijn moeder diende als rolmodel, en ik had zelf ervaren wat coaching kon betekenen. Aangezien er destijds geen specifieke opleiding was tot professionele coach, koos ik voor Toegepaste Psychologie als het beste alternatief. Deze opleiding voorzag me van een solide theoretisch kader over psychologische stromingen en ethisch handelen, wat me tot op de dag van vandaag ondersteunt in mijn rol als coach.

Na het behalen van mijn professionele bachelor had ik genoeg van de schoolbanken. Ik wilde gaan werken en mijn bijdrage leveren aan de maatschappij, zij het destijds misschien wat naïef. Toen ik voor de keuze stond om mijn professionele leven vorm te geven, voelde ik weerstand om me volledig te binden aan één bedrijf. Ik zocht variatie, vrijheid en een gevoel van zinvol bijdragen. Deze elementen leidden ertoe dat ik de sprong waagde en koos voor een zelfstandig bestaan.

In de beginjaren combineerde ik het opzetten van mijn eigen praktijk en netwerk met verschillende HR-opdrachten als freelancer binnen kleine KMO’s. Dit gaf me inzicht in de professionele wereld en bracht me dichter bij mijn droom om fulltime zelfstandig trainer en coach te worden.

Wat ik toen al vermoedde, maar tot op de dag van vandaag alleen maar bevestigd zie, is mijn enorme passie voor coaching, vergelijkbaar met die van mijn moeder. Coaching stelt me in staat om op een dieper niveau contact te maken met anderen, waarbij ik getuige mag zijn van hun groei en de wetenschap dat ik daaraan heb bijgedragen. Elke keer dat ik dat mag ervaren, groeit mijn passie alleen maar.

Deze passie drijft ook mijn leven aan. Ik ben nu moeder van een prachtige zoon, Morris, en partner van Sven, een ondernemer in een heel ander domein dan coaching. Onze gedeelde ondernemersgeest brengt ons bij elkaar, en we onderzoeken samen hoe we kunnen blijven groeien en evolueren naar een systeem dat voor ons klopt, hoewel het een uitdaging is.

Al deze elementen weerspiegelen zich in mijn professionele rollen. In mijn praktijk werk ik als coach om zelfverantwoordelijkheid en innerlijke kracht bij mensen te stimuleren. Daarnaast ben ik ook trainer in een ICF-gecertificeerde coachingsopleiding om het vak coaching verder op de kaart te zetten.

Mijn gedrevenheid en verlangen naar een netwerk hebben geleid tot de oprichting van Keycoaching, naast Domino Coaching. Keycoaching is een netwerk van freelance coaches en trainers die samenwerken om het menselijk kapitaal in organisaties te versterken. Door een netwerk te hebben van gelijkgestemden geloof ik dat we de impact van ons werk kunnen vergroten en grotere bedrijfsvraagstukken kunnen aanpakken.

Mijn motto's:

Mijn contactgegevens

Interesse in een samenwerking? Contacteer me vrijblijvend.