Individuele coaching

Ben je een executive, young potential, millennial of babyboomer?
Ben je een starter, doorwinterde ondernemer of manager? 

Én bevind je je op een kantelmoment in je leven of op het werk? 

Dan kan coaching voor jou een verschil maken.

Voor wie is individuele coaching?

Coaching is bedoeld voor iedereen die de tijd wil nemen om bij bepaalde elementen van het leven stil te blijven staan. Geen gezwalp, wel to-the-point. Iedereen die wil reflecteren én in actie wil schieten om tot een betere versie van zichzelf te komen, in welke context dan ook, heeft volgens ons baat bij coaching. 

Individuele coaching richt zich voornamelijk tot de werkende, werkzoekende, gepensioneerde, ambtenaar, manager, bedrijfsleider, zelfstandige, medewerker… kortom tot iedereen.

Coaching is niet bedoeld voor mensen die een quick fix zoeken en hopen dat de coach al hun vragen beantwoordt of hen een zak vol tips en tricks meegeeft.

Wat is individuele coaching?

Coaching is een één op één professionele relatie gebaseerd op evenwaardigheid. De aandacht in de gesprekken gaat volledig naar diegene die gecoacht wordt (de coachee) en de topics die hij of zij wil aansnijden. 

De oudste grondlegger van coaching is Socrates. Zoals Socrates geloven wij bij Keycoaching dat alle antwoorden op de vragen die mensen bezighouden, reeds bij henzelf aanwezig zijn. 

De kunst van het coachen bestaat erin om de coachee voor zichzelf tot out-of-the-box antwoorden te laten komen. Dat lukt enkel als de coach erin slaagt om de coachee in zijn waarde te laten, er te zijn en te blijven voor de coachee én door krachtige vragen te stellen. Sommige vragen kunnen op het scherp van de snee zijn en kunnen de coachee uit zijn comfortzone halen.

Coaching heeft altijd een of andere verandering voor de coachee tot doel. Het is net door pittige vragen te stellen en te confronteren dat de coachee zijn hindernissen en weerstanden kan overwinnen. 

De inhoud van het gesprek, dus waar het eigenlijk technisch gezien over gaat, wordt volledig beheerst door de coachee. De rol van de coach is het gesprek leiden met de typische coachende vaardigheden en attitude zodat de coachee zijn gekende, gebaande wegen en zijn ingesleten patronen verlaat om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Hoe verloopt een coachingtraject?

Vermits coaching alleen effectief is indien de coachee bereid is om een langduriger engagement met zichzelf aan te gaan, werken we met een traject dat opgebouwd is uit verschillende coachingsessies.

1

Kennismaking

De eerste stap in een coachingtraject is het intakegesprek. In dit gesprek leren beide partijen elkaar beter kennen, wordt er een eerste verkenning gedaan over de te behandelen topics en worden de ‘te bereiken doelen’ afgesproken. Te bereiken doelen tussen aanhalingstekens omdat coach en coachee een inspanningsverbintenis aangaan. Dit betekent dat de coach alles uit de kast haalt om de coachee in beweging te krijgen, maar geen duurzame evolutie kan garanderen als de coachee zelf niet bereid is om aan de slag te gaan. 

2

Traject

Het grootste deel van het coachingtraject bestaat doorgaans uit 7 tot 10 coachingsessies van 1,5 tot 2 uur. In elk van deze sessies worden er één of meer topics aangesneden.

3

Evaluatie

Op het einde van het afgesproken traject vindt er steeds een evaluatiegesprek plaats tussen coach en coachee. Het is mogelijk dat vooraf werd bepaald dat hierbij een derde partij betrokken is, bijv. een leidinggevende of een HR-verantwoordelijke. De bedoeling van dit gesprek is een evaluatie te maken over het gehele traject en over de evolutie die de coachee al of niet heeft doorgemaakt. Na dit evaluatiegesprek wordt er beslist om het traject af te ronden of te verlengen met een nieuwe reeks coachingsessies. Voor deze nieuwe reeks worden er dan ook nieuwe ‘doelen’ gedefinieerd.

Waar coachen we?

Coachings gaan bijvoorkeur door op het kantoor van de coach of online. Andere locaties zijn bespreekbaar.

Mortsel

Knokke

Onze coaches

Je kan rekenen op een professionele coach die beantwoordt aan het Keycoaching kwaliteitslabel. Bij elke opdracht gaat Keycoaching op zoek naar de beste match tussen jou en een coach. Daartoe zal een van onze senior coaches op basis van een aantal gerichte vragen een coach aan je voorstellen.

Interesse in een kennismakingsgesprek?