Outplacement op maat

Is er een einde gekomen aan jouw arbeidsovereenkomst als gevolg van een ontslag door de werkgever? Weet dat jij mag kiezen wie jouw outplacementpartner wordt. Gun als organisatie jouw ontslagen werknemer een zinvol en persoonlijk outplacementtraject.

Keycoaching biedt outplacementtrajecten op maat.

Met een outplacementtraject van Keycoaching ga je gegarandeerd nieuwe paden verkennen. Aan jou de keuze om ervoor te gaan of niet. 

Outplacement in België is gereglementeerd voor alle betrokken partijen, met name de ontslagen werknemer, de werkgever en het outplacementbureau. Keycoaching zorgt vanuit haar expertise voor de nodige omkadering en certificaten (Certo).

Voor wie is outplacementbegeleiding?

Het outplacementaanbod van Keycoaching is bedoeld voor ontslagen werknemers die recht hebben op outplacement en er voor kiezen om niet in een standaard traject terecht te komen. Je kan immers als ontslagen werknemer zelf je outplacement partner kiezen.

Wat is outplacementbegeleiding?

In een outplacement traject komen volgende topics altijd op een of andere manier aan bod:

1. Psychologische begeleiding

Is erop gericht de werkzoekende opnieuw te dynamiseren, zelfvertrouwen te geven en in zijn verwerkingsproces te helpen door hem een kans te geven zijn belevenis rond het ontslag te uiten en zijn evenwicht terug te vinden.

Bijkomend geven wij hem/haar inzicht in zijn persoonlijkheid, met in latere fase een terugkoppeling naar de toekomstige werkplek.

2. Persoonlijke balans en loopbaanoriëntatie

Biedt de werkzoekende de gelegenheid een positieve balans van zijn beroepsloopbaan te maken door middel van vragenlijsten, testmethodes, interviews en profielanalyse (sterke punten, groeipunten, interessegebieden, verwachtingen) teneinde zijn toekomstige professionele wensen en mogelijkheden te kennen.

Wij gaan dieper in op de missie en doelstellingen die de kandidaat wenst te bereiken. Wij werken tegelijk op belemmerende overtuigingen of stoppers zodat ze hun doel gemakkelijker bereiken.

3. Zoektocht naar een aangepaste job

We helpen de werkzoekende de verschillende rekruteringskanalen te ontdekken en zijn individueel actieplan op te stellen. Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan de wensen en noden van de kandidaat om zicht te krijgen op de bedrijfscultuur die bij hem of haar past.

4. Voorbereiding op selectie-interviews en loononderhandelingen

Informatiesessies, rollenspellen en opleidingen bereiden de werkzoekende voor op de selectie-interviews en de loononderhandelingen. Wij gaan dieper in op de personal branding, brengen in kaart hoe de kandidaat overkomt en wat mogelijke werkpunten kunnen zijn. Dit wordt aangevuld met oefeningen op stemgebruik, houding, fysieke kracht, …

5. Begeleiding naar de integratie in een nieuw werkmilieu

In het begin van een nieuwe tewerkstelling kan de kandidaat beroep doen op onze diensten als coach om de integratie op de nieuwe werkplek te bevorderen.

6. Ondersteuning van de kandidaat-zelfstandige

De werknemers die een zelfstandige activiteit wensen op te starten, worden begeleid en krijgen een introductie over het sociaal statuut, de administratieve formaliteiten, de typische fiscaliteit en het juridisch kader.

*Bovenstaande opsomming wordt aangepast aan het niveau en/of de wensen van de kandidaat. Teneinde echt op maat te werken.

Hoe zit een outplacementtraject in elkaar?

Een outplacementtraject bij Keycoaching stellen we op maat samen in nauw overleg met de ontslagen werknemer.

1

Intakegesprek

De outplacementbegeleiding start met een individueel intake gesprek waarin duidelijk de doelstelling(en) worden besproken op diverse niveau’ s en met onze verschillende coaches.

Tijdens dit gesprek wordt er samen met de kandidaat beslist over de aanvang, de planning, de procedure, de inhoud en het verloop van de begeleiding.

Thema’s die zeer regelmatig aan bod komen zijn: personal branding, competentie-ontwikkeling, timemanagement, werkdruk, presentatievaardigheden, communicatie, werkrelaties, grenzen stellen, professioneel toekomstbeeld, sollicitatievaardigheden, CV en motivatiebrief, keuzes maken, …

2.1
Zelfexploratiefase

In de zelfexploratiefase gaan we samen met de kandidaat op zoek naar de competenties, persoonlijke kwaliteiten, interesses, waarden/normen en drijfveren

Bovenstaande exploratie wordt gelinkt aan de huidige arbeidsmarkt; welke functies en vacatures komen in aanmerking en welke keuzes dringen zich op…

2.2
Ontwikkelingsfase

We gaan inzoomen op de ontwikkelingspunten en bepalen of we die kunnen/willen aanpakken. Concreet betekent dit onder meer nagaan welke cursussen, stages of zelfstudiemethoden voorhanden zijn. Hierbij houden we rekening met de leerstijl die het beste bij de kandidaat past.

2.3
Actiefase

De kandidaat maakt een actieplan of POP op waarbij hij/zij indien nodig ondersteuning en feedback van de coach mag verwachten. Het persoonlijk ontwikkelingsplan stelt de reflecties over de loopbaan, de competenties en het benoemen van een loopbaandoel centraal en kan resulteren in de opmaak van een actieplan.

Uiteraard wordt er uitvoering aandacht besteed aan de opmaak of herwerken van de CV en begeleidende motivatiebrief.

2.4
Uitvoeringsfase

We volgen en begeleiden de kandidaat in het daadwerkelijk uitvoeren van zijn actieplan door, waar nodig, feedback en bijsturing te geven.

Waar vinden onze begeleidingen plaats?

De begeleidingen gaan steeds door op het kantoor van de coach. 

Mortsel

Knokke

Onze coaches

Je kan rekenen op een professionele outplacementbegeleider die werkt binnen het wettelijk kader. Deze persoonlijke begeleider is ervaren in het samenstellen van een outplacementtraject dat beantwoordt aan jouw noden en zal beroep doen op collega’s voor het behandelen van specifieke domeinen.

Interesse in een kennismakingsgesprek?