Teamcoaching

Een teamcoach stimuleert een team om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. De coach nodigt de teamleden uit om hun bekommernissen op tafel te leggen en naar elkaar te luisteren.

Teamcoaching is vaak een goede interventie om teams beter te laten samenwerken en tot zelfontwikkeling en betere resultaten te komen. Het laat een team in de spiegel kijken en maakt heilige huisjes bespreekbaar. Reflectie is een cruciale voorwaarde om een team effectiever en hechter te laten functioneren.

Voor wie is teamcoaching?

Teamcoaching is zinvol voor elk team dat zijn werking wil optimaliseren.

Ook bij teams waar de samenwerking moeilijker loopt, is de tussenkomst van een teamcoach een meerwaarde.

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is een collectieve oefening waarbij alle leden van en team zich engageren om het vooropgestelde doel te realiseren. De tussenkomst van een externe professional kan verhinderen dat een team blijft vastlopen op steeds dezelfde hindernissen. 

Door bewustwording van ieders persoonlijke communicatiestijl en de eigenheid van het team leer je als team je sterktes inzetten.

Teamcoaching kan het gemeenschappelijke doel helder maken waardoor een groep kan evolueren tot een team. Dit is zeker aan de orde bij nieuw samengestelde teams naar aanleiding van fusies, herstructureringen, … 

De interventies van de teamcoach kunnen geïnspireerd worden door het inzetten van tools zoals Insights Discovery, Enneagram, Lencioni, enzovoort…

Hoe verloopt een teamcoachingtraject?

1

Kennismaking

Aangezien elk team uniek is, wordt er op basis van een eerste gesprek met HR en nadien de teamleden een zo helder mogelijk beeld gevormd van wat de aan te kaarten thema’s zijn. Op basis van deze bevindingen wordt er in samenspraak beslist om al of niet over te gaan tot een intake gesprek met het team in zijn geheel. Op deze manier wordt het gemeenschappelijk doel van het teamcoachingtraject bepaalt.

2

Traject

Op basis van de intakes stelt de teamcoach zijn aanpak voor. Na iedere teamcoaching worden er conclusies getrokken op basis waarvan de inhoud van het vervolg van het traject in samenspraak bepaald wordt.

Een teamcoaching duurt minimum een halve dag. Soms wordt er gekozen zeer geconcentreerd en zeer diepgaand te werken in een off-site van één of twee dagen. 

In elk van deze sessie worden er één of meer thema’s aangesneden.

3

Evaluatie

Bij teamcoaching wordt er aan permanente evaluatie gedaan. Na elke tussenstap wordt er tijd genomen om te evalueren en het vervolg vanuit voortschrijdend inzicht te bepalen. In dit proces zijn meestal de teamcoach, de HR-verantwoordelijke en de manager betrokken.

Waar vindt teamcoaching plaats?

Teamcoaching gaat bijvoorkeur niet door in het bedrijf van de opdrachtgever zelf. Zelf kunnen we de lokalen van de Coachingloft in Mortsel ter beschikkingstellen.

Elke andere locatie, extern aan het bedrijf is uiteraard bespreekbaar.

Mortsel

Onze teamcoaches

Je kan rekenen op een professionele teamcoach die beantwoordt aan het Keycoaching kwaliteitslabel. Bij elke opdracht gaat Keycoaching op zoek naar de beste match tussen het team en een teamcoach. Daartoe zal een van onze senior coaches op basis van datgene wat in jullie realiteit speelt een teamcoach voorstellen.

Interesse in een kennismakingsgesprek?