Mentorcoaching

Ben je op zoek naar een sparringpartner?

Ben je op zoek naar een klankbord dat naast een coachende aanpak ook inhoud of technische expertise in de weegschaal kan gooien?

Ben je op zoek naar iemand die met aandacht luistert en mee opties bedenkt op een onbevangen manier? Of misschien heb je nood aan iemand die jou uitdaagt op strategisch en tactisch vlak?

Kiezen voor een mentor coach kan hier soelaas bieden.

Voor wie is mentorcoaching?

Mentorcoaching is bedoeld voor alle professionals die voor een optimale uitvoering van hun werk op zoek zijn naar een sparringpartner. Het is belangrijk dat de deelnemer bereid is om te leren, te evolueren en zichzelf en zijn manier van doen in vraag te stellen om zo te komen tot zijn of haar ‘best practices’. 

Mentorcoaching richt zich voornamelijk tot executives, managers, vrije beroepers, KMO-bedrijfsleiders en uiteraard ook coaches

Mentorcoaching is niet bedoeld voor mensen die opzoek zijn naar een opleiding of quick fix advies.

Wat is mentorcoaching?

Mentorcoaching houdt het midden tussen coaching, adviseren en opleiding. Naast het stellen van coachende vragen gaat de mentorcoach hier, zij het met mondjesmaat, ook input geven. Anders dan bij coaching gaat de mentorcoach met de deelnemer van gedachten wisselen over de topic die hij of zij inbrengt. Een mentorcoach kan dus ook gezien worden als een extern klankbord, als iemand die bereid is om ook eigen ervaring, know how of technische expertise in de weegschaal te werpen. 

Topics die zeer regelmatig aan bod komen zijn: persoonlijke carrière planning, ondersteuning bij strategische beslissingen, optimaliseren van de leiderschapsstijl, verfijnen van de algehele communicatievaardigheden, enz… 

In essentie is een mentorcoach een sparringpartner die voluit aanwezig is en alle aandacht geeft aan de deelnemer. Geen overbodige luxe in deze hectische wereld, een must als je voelt hoe ‘lonely’ het in bepaalde functies of beroepen kan zijn…

Hoe verloopt een mentorcoachingtraject?

Dit traject wordt opgebouwd zoals een coachingtraject: kennismakingsgesprek of intake, een afgesproken traject met een aantal sessies en een evaluatiemoment op het einde van het traject. Andere intensievere en langdurige trajecten kunnen altijd onderling afgesproken worden na een ‘opwarm-traject’.

1

Kennismaking

In een eerste gesprek leren beide partijen elkaar beter kennen, wordt er een eerste verkenning gedaan over de te behandelen topics en worden de ‘te bereiken doelen’ afgesproken. Te bereiken doelen tussen aanhalingstekens omdat mentorcoach en mentee een inspanningsverbintenis aangaan. Dit betekent dat de mentorcoach alles uit de kast haalt om de mentee in beweging te krijgen, maar geen duurzame evolutie kan garanderen als de mentee zelf niet bereid is om aan de slag te gaan.

2

Traject

Het wezenlijke deel van het mentorcoachingtraject bestaat uit een 10-tal sessies van 2 uur tot een halve dag. In elk van deze sessies worden er één of meer topics aangebracht door de mentee waarbij zeer kort op de bal gespeeld kan worden. In dit traject kan er ook met een abonnementsformule gewerkt worden.

3

Evaluatie

Op het einde van het afgesproken traject vindt er steeds een evaluatiegesprek plaats tussen mentorcoach en mentee. De bedoeling van dit gesprek is een staat op te maken over het gehele traject. Na dit gesprek wordt er beslist om het traject af te ronden of te verlengen met een nieuwe reeks sessies.

Waar mentorcoachen we?

Coachings gaan bijvoorkeur door op het kantoor van de mentorcoach of online. Andere locaties zijn bespreekbaar.

Interesse? Klik dan hier.

Mortsel

Knokke

Onze mentorcoaches

Je kan rekenen op een professionele mentorcoach die beantwoordt aan het Keycoaching kwaliteitslabel. Bij elke opdracht gaat Keycoaching op zoek naar de beste match tussen jou en een mentorcoach. Daartoe zal een van onze senior mentorcoaches op basis van datgene wat in jouw realiteit speelt een mentorcoach aan je voorstellen.

Interesse in een kennismakingsgesprek?